Dirk Pereres Project

English txt

Het downloaden en delen van muziek, films en software gebeurt meestal via een Peer-to-peer (p2p) netwerk.
P2p-software zoals Limewire en Acquisition bieden de mogelijkheid om bepaalde bestanden op een computer toegankelijk te maken voor derden. Andere gebruikers van die programma's kunnen dan via het internet verbinding maken met de computer en de aangeboden bestanden (met name muziek als MP3-bestand) van die computer downloaden. Doordat gebruikers deze uitwisselprogramma’s verkeerd instellen, komt het regelmatig voor dat men meer deelt dan wenselijk is. In dit digitale verlengde van het publieke domein worden onbewust persoonlijke en gevoelige bestanden ter download aangeboden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor enkele voorbeelden

 

Een jaar lang heeft Dirk Pereres * actief gezocht naar deze wachtwoorden, sollicitatiebrieven, bankafschriften, ingescande paspoorten, foto's, video's etc. Hetgeen resulteerde in het vele duizenden files tellende ‘Dirk Pereres-archief.’
Dit found footage materiaal heeft Pereres gebruikt om o.a. posters en films te ontwerpen.
Pereres:
“Het is een interessante verzameling die door iedereen in ogenschouw zou moeten kunnen worden genomen. Immers:
U deelt, Dirk mede!... Dat hierbij discretie geboden is was mij ogenblikkelijk duidelijk... Vandaar dat ik in mijn ontwerpen altijd voor ogen heb de anonimiteit te waarborgen danwel te herstellen.”


*: Het Dirk Pereres-project is het afstudeerproject van Pierre Derks, voor de studie Grafisch ontwerpen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag.
Meer projecten van Pierre Derks zijn te zien op:

www.dirkpereres.org/pierrederks

 

Van 2 tot en met 9 juli 2006 was het archief openbaar toegankelijk als onderdeel van de eindexamenexpositie van de studie Grafisch ontwerpen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK) in het ministerie van Financiën aan de Korte Voorhout 7 in Den Haag.

Voor meer informatie mail Dirk: info@dirkpereres.org